Wie kan mij helpen? Waarover ik nog meer wil schrijven..

Deel van familiestamboom

Ik sta nog maar aan het begin van mijn onderzoek naar het leven van Sydney Kam (1906 – 1979) en Gerrit Westerman (1901 – 1984). En bij elk nieuw stukje informatie dat ik krijg als antwoord op een vraag, ontstaan bij mij weer 20 andere vragen!

In dit artikel houd ik een topiclijst bij, waarover ik nog graag wil schrijven en naar waar ik onderzoek wil doen. Ik kan het niet alleen, en als er boeken zijn, experts die ik kan interviewen of mensen die dit onderwerp graag willen uitdiepen, dan hoor ik het graag! Stuur mij dan een e-mail. Mijn e-mail adres is: when2familiesmeet@yahoo.com .

Algemene historische context: 

Whats in a name? Naamgeving in Guyana/Suriname en Nederland

 • Chinese immigranten hadden te maken met gewenste en ongewenste naamsveranderingen. Zo veranderde de vader van Sydney zijn naam van Wong-a-Tim naar Kam, alhoewel zijn grootvader zich ook zo noemde. 
 • Westerman werd in 1811 ivm Napoleon-regelgeving aangenomen, maar zelfs daarna werd nog de patroniem naam soms gebruikt. Dit blijkt ook uit het onderzoek gedaan door René Fokkert. 

Graag praat ik met mensen die hierover meer kunnen vertellen of over hebben geschreven. 

Ontwikkelen van wild land naar bebouwing

 • Ontbossen en polderen van drassige landen in Suriname en Guyana. Ex-contractarbeiders en ex-slaven die hun eigen plaatsen creeëren of op oude plantages vestigen zodat daar dorpen ontstaan
 • Dalfser heideveld en ontginning van gronden in Nieuwleusen. Hoe vond ontginning plaats (van turf o.a.) en realiseren van landbouw- en weidegrond op voormalige heidevelden? 
 • Nieuwleusen ontginging, maar ook van voor de verkaveling. Of de rechte lijnen van landerijen in Nederland
 • Suriname/ Guyana met oerwoud en bos, plantages, kanalen, de stad gegroeid wat eerst plantage was werd een woonwijk bijv. BelAir of VreedenRust. 

Hoe en wanneer vonden ze plaats, waar zie je de oude geschiedenis nog terug in het landschap? 

Specifieke inhoudelijke onderwerpen

Kweekjes en dienstbodes

 • In Suriname werden kweekjes, veelal kinderen van arme families, in huis genomen om te helpen in de huishouding. In Guyana werden dienstbodes ingehuurd of kinderen geadopteerd.  
 • In Nederland werden boerenzonen en -dochters te werk gesteld bij andere boeren als knechten. Zij leefden met en in de familie. 

1e Ruilverkaveling in Nieuwleusen van 1925

 • In ongeveer 1922/1923 vond de eerste ruilverkaveling in Nederland plaats, Nieuwleusen kwam als tweede aan bod. Hoe ging zo’n ruilverkaveling in zijn werk, waarom deed men aan ruilverkaveling, en wanneer waren de volgende. Wat veranderde door de jaren heen in het proces? 

Verschil van leven in WO II  

 • In Paramaribo was er sprake van economische groei vanwege stationering Amerikaanse soldaten en opstart winning van aluinaarde. 
 • In Dalfsen en Nieuwleusen ging het leven door, maar wel angst voor tewerkstelling, bezoek van ‘vluchtelingen’ aan boerderij, onderduikers een plaats bieden en angst bij de bevrijding vanwege de gevechten. 

Rellen van ‘60 in Guyana

 • Met de onlusten in Guyana zijn veel Chinees-Guyanezen gevlucht naar o.a. Engeland. Wat is het verhaal hierachter? 

Trouwfeesten -stereotypische voorstelling

 • Nederland – Nieuwleusen/Dalfsen. Men trouwde in de kerk en vierde tot soms wel drie dagen lang feest op de ‘deel’. Het stalgedeelte gelijk achter de boerderijwoning. Wat werd er gedronken, gegeten, wat waren de rituelen? 
 • Suriname/Guyana – Hoe werden het trouwen gevierd onder de Chineze gemeenschap in Guyana en Suriname? Vooral in Chineze families. 

Seks voor het huwelijk  in jaren ‘20

Beide opa’s hebben seks voor het huwelijk gehad. Gerrit Westerman bezwangerde zijn vrouw en trouwde met haar, Sydney Kam bezwangerde een vrouw en erkende het kind, maar trouwde niet met haar. 

Vragen die ik heb zijn: 

 • Hoe ontmoette men elkaar – ofwel hoe ging men uit in de jaren ‘20
 • Hoe werd er omgegaan met ongeplande zwangerschappen?

Invoering van straatnamen eind jaren ‘60

 • Hoe is het adressering systeem ontstaan van een letter met cijfers? Bijv. Hoevenweg 18, was vroeger F149. 
 • Wanneer zijn de eerste straatnamen ingevoerd
 • Hoe is het proces gegaan, bijv. Overheidsbesluit en invoering van dat besluit? 
 • Hoe is men tot de verschillende straatnamen gekomen
 • Invoering van de postcode, wanneer en hoe is dat gegaan? 

Ziekte en gezondheid voor de Tweede Wereldoorlog

 • Wat waren de typische ziekten in Guyana, Suriname en Nederland?
  • Bloedzweren (Nederland en Guyana, Suriname)
  • Malaria-epidemiën (Guyana)
  • TB (Nederland) Blijkbaar grote epidemie in NL voor de Tweede Wereldoorlog?
  • Spaanse griep 1918 (effect op Nederland en Guyana?)
  • Polio
 • Als men geen arts kon betalen, waar ging men dan heen?
  • Staphorster Boertje
  • Chinese artsen?, geestelijken?
 • Typische huismiddelen uit die tijd
  • Shiling oil? 
  • Teer op zweren

Democratie en Stemrecht voor de gewone man

 • het verhaal van Nederland vanuit het oogpunt van een gewone Nederlandse boer
 • het verhaal van Suriname vanuit het oogpunt van een Guyansese – Chinese winkelier
 • o.a. over Marken en Havezathe- en relatie tot stemrecht
 • o.a. kolonie en stemrecht – en na de afhankelijkheid

Tips en hints voor het doen van onderzoek

Doen van familieonderzoek naar Surinaamse familieleden

 • Onderscheid creolen, javanaen, hindoestanen, chinezen etc en wat er speelt bij elke doelgroep qua onderzoek en terugherleiding vooral zaken die het zoeken moeilijker maken (naamswijzigingen etc)
 • Welke bronnen en instructies zijn handig
 • Relevante boeken en publicaties

Doen van familieonderzoek naar Chinees Guyanezen

 • Start en bronnen 
 • Moeilijkheden en gemakkelijkheden 
 • Relevante boeken en publicaties

Doen van familieonderzoek naar Overijsselse boerenfamilies

 • Start en bronnen
 • Moeilijkheden en gemakkelijke bronnen
 • Relevante boeken en publicaties

Doen van familieonderzoek in Nederland

 • Start en bronnen
 • Moeilijkheden en gemakkelijke bronnen
 • Relevante boeken en publicaties

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven
error: Content is protected !!